Harmonogram příjmu žádostí Strategického plánu státní zemědělské politiky (bývalé PRV) jarní kolo 2024

Projektová opatření

Příjem žádostí: od 30. 4. 2024 do 21. 5. 2024

Lesního hospodářství se týkají tyto projektová opatření:

 • 73 – Technologické investice v lesním hospodářství (záměry A, C, D)
 • 73 – Investice do lesnické infrastruktury
 • 73 – Vodohospodářská opatření v lesích
 • 73 – Neproduktivní investice v lesích
 • 73 – Přeměna porostů náhradních dřevin

Více k projektovým opatření zde

Plošná opatření

Příjem žádostí: od 15. 4. – 15. 5. 2024

Lesního hospodářství se týkají tyto plošná opatření:

 • 70 – Lesnicko-environmentální platby – Biodiverzita
  • Zachování porostního typu hospodářského souboru
  • Zachování habitatových stromů
 • 70 – Lesnicko-environmentální platby – Genofond
 • Staré závazky z předešlých programů PRV

Více k plošným opatření zde

Kompetence ÚHÚL ve vybraných opatření jsou popsány zde

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě. Další informace naleznete rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu