Historie lesů na Mapovém portále

Vědci Botanického ústavu AV ČR a odborníci z ÚHÚL vytvořili soubor elektronických map, které představují historii lesů na našem území od roku 5 500 před naším letopočtem. Znalost historie nám může pomoci k lepšímu porozumění současné situace.

Mapy samotné zobrazují druhové složení lesů a jeho změny, zastoupení různých způsobů hospodaření či druhové složení bylinného patra. Odborná i široká veřejnost je nalezne na Mapovém portále ÚHÚL.