Hranice lesního hospodářského celku – LHC

Pro účely výzkumného projektu bychom potřebovali ohraničit naše zájmové území podle hranic lesních hospodářských celků (LHC).

Můžete mi prosím poradit, na které WMS lze hranice LHC nalézt?

Hranice LHC nejsou předmětem veřejného poskytování dat ani standardního výdeje dat z důvodu ochrany vlastnických prav, žádná WMS služba je tedy neobsahuje.

Pokud však získáte písemné souhlasy všech vlastníků LHC v zájmovém území, může Vám ÚHÚL tyto údaje za úplatu poskytnout.

Podrobnosti o poskytování dat jsou uvedeny v sekci MAPY A DATA / POSKYTOVÁNÍ DAT.