Kapesní kalendář dob lovu zvěře ke stažení

V posledních dvou letech došlo k nabytí účinnosti dvou novelizací vyhlášky č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, a to prostřednictvím vyhlášek č. 323/2019 Sb., a 592/2020 Sb. Obě novelizace přinesly také zásadnější změny dob lovu u některých myslivecky významných druhů zejména spárkaté zvěře. Za účelem usnadnění orientace v aktuálně platných a účinných dobách lovu vytvořil ÚHÚL pomůcku v podobě kapesního kalendáře.

Tato pomůcka umožňuje myslivcům mít k dispozici přehled o dobách lovu přímo v terénu při výkonu práva myslivosti a může přispět ke zlepšení znalosti nových dob lovu. Kapesní kalendář je také vhodný pro uchazeče o složení zkoušek z myslivosti a studenty a posluchače odborných škol.

kalendarik obrazek