Katalog rychlých informací

Zajímavosti a fakta o lesním hospodářství ČR vybíráme z výsledků Národní inventarizace lesů a Zpráv o stavu lesa a lesního hospodářství ČR.

Ve třetím cyklu Národní inventarizace lesů České republiky (NIL 3, 2016–2020) byla zjištěna plocha lesa na území ČR ve výši 2 923,2 tisíc hektarů. Lesnatost dosahuje 37,1 %. Plocha lesa podle Národní inventarizace lesů je zřetelně vyšší v porovnání s údaji publikovanými ve Zprávě o stavu lesa a lesního hospodářství ČR v roce 2020 (2 677,3 tis. ha a lesnatost 33,9 %). Rozdíl činí 8,4 % plochy lesa. Hlavním důvodem...
Číst více
Ve třetím cyklu Národní inventarizace lesů České republiky (NIL 3, 2016–2020) byla zjištěna nejvyšší lesnatost v Karlovarském a Libereckém kraji (nad 50 %), nejnižší naopak v kraji Hlavní město Praha. Zdroj: Národní inventarizace lesů – výsledky třetího cyklu 2016-2020, 2022
Číst více
Státní lesy zaujímají 53,76 % rozlohy lesů (LČR, s. p. 44,37 %, Vojenské lesy a statky ČR, s. p. 4, 71 %, MŽP 3,65 %, krajské lesy 0,09 %, ostatní 0,94 %). Ve vlastnictví fyzických osob je 19,12 % lesů. Obecní a městské lesy spravují 17,19 % lesů. Lesy církevní a náboženské společnosti hospodaří na 5,32 % lesů. Právnické osoby vlastní 3,41 % a lesní družstva 1,19 % lesů. Zdroj:...
Číst více
Celková plocha jehličnatých dřevin se nadále snižuje. Naproti tomu se trvale zvyšuje podíl listnatých dřevin zejména buku. Vedle jednotlivých příměsí narůstá i výskyt porostních směsí v rámci prostorového rozdělení lesa. Tento stoupající trend byl zaznamenán i v roce 2020. Zdroj: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2020
Číst více
Zastoupení listnáčů podle výsledků druhého cyklu Národní inventarizace lesů ČR (2011–2015) dosahuje na území České republiky 42,4 ± 1 %. Nejvíce zastoupeným listnáčem je buk lesní (10,1 ± 0,6 %) a duby (7,8 ± 0,5 %). Podle Zelené zprávy z roku 2014, která přebírá údaje ze souhrnných lesních hospodářských plánů (LHP) je podíl listnatých dřevin výrazně nižší – 26,3 %. Důvodem je odlišný způsob stanovení zastoupení dřevin mezi NIL a LHP....
Číst více
1 2 3