Katalog rychlých informací

Zajímavosti a fakta o lesním hospodářství ČR vybíráme z výsledků Národní inventarizace lesů a Zpráv o stavu lesa a lesního hospodářství ČR.

Ve třetím cyklu Národní inventarizace lesů České republiky (NIL 3, 2016–2020) byla zjištěna plocha lesa na území ČR ve výši 2 923,2 tisíc hektarů. Lesnatost dosahuje 37,1 %. Plocha lesa podle Národní inventarizace lesů je zřetelně vyšší v porovnání s údaji publikovanými ve Zprávě o stavu lesa a lesního hospodářství ČR v roce 2020 (2 677,3 tis. ha a lesnatost 33,9 %). Rozdíl činí 8,4 % plochy lesa. Hlavním důvodem...
Číst více
Ve třetím cyklu Národní inventarizace lesů České republiky (NIL 3, 2016–2020) byla zjištěna nejvyšší lesnatost v Karlovarském a Libereckém kraji (nad 50 %), nejnižší naopak v kraji Hlavní město Praha. Zdroj: Národní inventarizace lesů – výsledky třetího cyklu 2016-2020, 2022
Číst více
Státní subjekty hospodaří dle Národní inventarizace lesa na 50,5 % plochy českých lesů (1476,8 tis. Ha) Fyzické osoby na 21,2 %, obce a města 18,3 % církevní lesy a lesy právnických osob a družstev obhospodařují shodně 4,7 % lesů. Zdroj: Národní inventarizace lesů ČR
Číst více
Celková plocha jehličnatých dřevin se nadále snižuje. Na úkor smrku a borovice se zvyšuje podíl buku a dubů. Vedle jednotlivých příměsí narůstá i výskyt porostních směsí v rámci prostorového rozdělení lesa. Zdroj: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky 2022
Číst více
Zastoupení listnáčů podle výsledků druhého cyklu Národní inventarizace lesů ČR (2011–2015) dosahuje na území České republiky 42,4 ± 1 %. Nejvíce zastoupeným listnáčem je buk lesní (10,1 ± 0,6 %) a duby (7,8 ± 0,5 %). Podle Zelené zprávy z roku 2014, která přebírá údaje ze souhrnných lesních hospodářských plánů (LHP) je podíl listnatých dřevin výrazně nižší – 26,3 %. Důvodem je odlišný způsob stanovení zastoupení dřevin mezi NIL a LHP....
Číst více
1 2 3