Katalog rychlých informací

Zajímavosti a fakta o lesním hospodářství ČR vybíráme z výsledků Národní inventarizace lesů a Zpráv o stavu lesa a lesního hospodářství ČR.

Největší podíl nahodilé těžby byl podobně jako v předešlých letech způsoben hmyzími škůdci. Nahodilé těžby dosáhly rekordních 33,91 mil. m3, což je o 2,97 mil. m3 více než v loňském roce. Nahodilá těžba představovala v roce 2020 95 % z celkové těžby. Celková těžba dřeva činila 35,75 mil. m3.   Zdroj: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2020
Číst více
Vývoz surového dříví se meziročně zvýšil o 1 633 tis. m3 na celkovou výši 18 072 tis. m3. Dovoz surového dříví se meziročně snížil, a to o 796 tis. m3 na celkovou výši 2 217 tis. m3. Je tedy zřejmé, že menší poptávka po surovém dříví měla vliv i na pokles průměrných cen. Dovoz surového dříví byl realizován převážně ze zemí EU-27, a to ve výši 90 % z hodnoty...
Číst více
V ČR se v současné době setkáváme se dvěma certifikačními systémy, a to PEFC, zaujímající 70 % českých lesů (např. Lesy ČR, s. p.) a FSC, tvořící zbývajících 5 % (např. ŠLP Masarykův les Křtiny, KRNAP či Lesy hl. m. Prahy). Certifikáty potvrzují, že hospodaření v lesích splňuje předem stanovená kritéria trvale udržitelného hospodaření v lesích. Tab. přehled certifikovaných lesů v ČR Více o certifikaci lesů na webových stránkách ÚHÚL zde. Zdroj: Zpráva o stavu lesa...
Číst více
V lesích ČR bylo vytěženo celkem 35,75 mil. m3 surového dříví Přírůst: 18,2 mil. m3 Zdroj: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2020
Číst více
Průměrná mzda zaměstnanců v lesnictví a v souvisejících činnostech vzrostla oproti předchozímu roku z 31 693 Kč na 33 870 Kč, stále se ale drží pod průměrem ČR, který měl hodnotu 34 125 Kč v roce 2019 a 35 611 Kč v roce 2020. V rámci odvětví lesního hospodářství (lesnictví) je nejvyšší průměrná mzda ve státním sektoru. Zdroj: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2020 Průměrná mzda – vývoj průměrné mzdy, 2021, Vývoj...
Číst více
1 2 3