Katalog rychlých informací

Zajímavosti a fakta o lesním hospodářství ČR vybíráme z výsledků Národní inventarizace lesů a Zpráv o stavu lesa a lesního hospodářství ČR.

Nahodilé těžby v roce 2022 dosáhly hodnoty 19,8 mil. m³ , což je o 6,50 mil. m³ méně než v roce 2021. Nahodilá těžba představovala již pouze 79 %. Za poslední dva roky se podíl nahodilé těžby snížil o 16 %. Celková těžba dřeva činila 25,11 mil. m³ Zdroj: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky 2022
Číst více
Vývoz surového dříví z ČR v roce 2022 činil 11 516 tis. m³, dovoz se mírně zvýšil na 2 613 tis. m³. Podíl vývozu jehličnaté kulatiny a vlákniny se snížil o 3 594 tis. m³, naopak vývoz listnaté kulatiny a vlákniny se zvýšil o 63 tis. m³.  Největšími odběrateli surového dříví bylo Rakousko, Německo, Polsko a Slovensko. Zdroj: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky 2022
Číst více
V ČR se v současné době setkáváme se dvěma certifikačními systémy, a to PEFC, zaujímající 70 % českých lesů (např. Lesy ČR, s. p.) a FSC, tvořící zbývajících 5 % (např. ŠLP Masarykův les Křtiny, KRNAP či Lesy hl. m. Prahy). Certifikáty potvrzují, že hospodaření v lesích splňuje předem stanovená kritéria trvale udržitelného hospodaření v lesích. Tab. přehled certifikovaných lesů v ČR Druh vlastnictví PEFC FSC* Výměra certifikovaných lesů Státní lesy 1 365 467 –...
Číst více
V roce 2022 bylo vytěženo 25,11 mil. m³ surového dříví. Přírůst (CBP) činil 22,1 mil. m³ b. k. V lesích ČR bylo vytěženo celkem 25,11 mil. m³ surového dříví Přírůst (CBP): 22,1 mil. m³ Zdroj: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky 2022
Číst více
Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců lesnického sektoru se meziročně zvýšila o 8 % na 38 877 Kč, tempo růstu převyšuje růst mezd za celé národní hospodářství o 0,5 %. Mzda ve státním sektoru převyšuje mzdu v soukromém o 9 732 Kč. Zdroj: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky 2022
Číst více
1 2 3