Katalog rychlých informací

Zajímavosti a fakta o lesním hospodářství ČR vybíráme z výsledků Národní inventarizace lesů a Zpráv o stavu lesa a lesního hospodářství ČR.

V roce 2020 se počet zaměstnanců v lesnictví opět mírně navýšil. Stále je málo především dělníků a absolventů lesnických učilišť. Je zřejmé, že rozhodující podíl nezabezpečují zaměstnanci, ale velké lesnické akciové společnosti a OSVČ, a to zejména v těžbě dřeva, přibližování dřeva, obnově lesa, prořezávkách a v péči o lesní kultury. Zdroj: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2020
Číst více
1 2 3