Publikace – Lesnická Typologie

Typologická tabulka, Přehled souborů lesních typů, Typologický klasifikační systém ÚHÚL (původní text Ing. Karla Plívy z roku 1987) a další podklady lesnické typologie ke stažení zde.  

Publikace Lesy Karpat České republiky přináší jedinečný ucelený pohled na moravskou a slezskou část karpatského pohoří. Více o publikaci.

Elektronická verze publikace