Publikace – Metodika ke zpracování archivních materiálů

Schválená metodika Ministerstva zemědělství: SUCHÁNKOVÁ, S. a kol. Metodika ke zpracování archivních materiálů o historickém vyžívání lesnických majetků. Průhonice: Botanický ústav AV ČR, v.v.i., 2021. 78 s. ISBN 978-80-86188-70-6.