Žádosti a formuláře – Program rozvoje venkova 2014-2020

V rámci některých operací „Programu rozvoje venkova na období 2014-2020“ a národních dotací programu MZe „Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017“ vydává ÚHÚL pro jednotlivé žadatele potřebná potvrzení.
Jedná se o tyto programy:
PRV 4.3.2 Lesnická infrastruktura – dotace na lesní cesty 1L a 2L
  • Více informací o programu zde
  • Podrobnosti a kontakty k získání potvrzení ze strany ÚHÚL zde
PRV 8.4.2 Odstraňovaní škod způsobených povodněmi
  • Více informací o programu zde
  • Podrobnosti, formuláře a kontakty k získání stanoviska ze strany ÚHÚL zde
PRV 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin
  • Více informací o programu zde
  • Podrobnosti, formuláře a kontakty k získání stanoviska ze strany ÚHÚL zde