Mapová aplikace LHO

V Katalogu mapových aplikací je dostupná aktualizovaná aplikace Lesní hospodářské osnovy (LHO). Aplikace v této podobě obsahuje rozšířené možnosti a funkcionality, než mělo původní řešení.
Jedná se především o

  • přístup k datům všech platných LHO a také LHO v prvním roce platnosti,
  • výběr zařizovacího obvodu podle kódu, resp. názvu, popř. podle příslušnosti ke kraji, obci s rozšířenou působností, kat. území,
  • zvýraznění konkrétního zařizovacího obvodu (popř. lesního majetku) v mapovém okně,
  • zobrazení „hospodářské knihy“ (podrobné údaje pro porosty, porostní skupiny či etáže a dřeviny),
  • měření vzdáleností a ploch v mapovém okně,
  • široké spektrum mapových vrstev z různých zdrojů (ÚHÚL, Mapy.cz, ČÚZK).