Mapová aplikace OPRL

V Katalogu mapových aplikací je dostupná aktualizovaná prezentace dat oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL). Nová podoba náhledu na data OPRL, navazuje na před časem představenou aplikaci Lesní hospodářské osnovy a sjednocuje tak uživatelské rozhraní těchto prezentací. Aplikace s daty OPRL obsahuje dříve dostupné mapové vrstvy, ale zároveň také širší možnosti práce s mapovými vrstvami a další funkcionality, než mělo pfvodní řešení.

Jedná se především o
1. měření vzdáleností a ploch v mapovém okně,
2. možnost tvorby mapových kompozic z jednoho a více zdrojů,
3. vizuální porovnání dvou datových sad,
4. tisk map a široký výběr parametrů tisku,
5. široké spektrum mapových vrstev z různých zdrojů (ÚHÚL, LČR, s. p., VÚLHM, ČÚZK).