Katalog datových informací

ÚHÚL spravuje centrální databázi a archiv s informacemi o lesích, lesním hospodářství a myslivosti v České republice. Disponuje tak obrovskou datovou základnou.

Část z takto spravovaných dat, je dostupná v podobě veřejných údajů, soustředěných do samostatných aplikací nebo seznamů. Tyto výstupy jsou k dispozici v níže uvedeném katalogu datových informací. V případě, že hledáte výstupy v podobě mapových prezentací, je třeba využít katalog mapových prezentací.

Katalogy zároveň obsahují vybrané informace sloužící pro potřeby úředníků státní správy lesů a myslivosti, které jsou neveřejné.  

Legenda:

A w X w zamek w
Aplikace Excel Neveřejné

Adresář pracovníků SSL a M

Adresář úředníků vykonávající státní správu lesů (SSL) a státní správu myslivosti (SSM)
 

Adresář pracovníků SSL a M

Adresář úředníků vykonávající státní správu lesů (SSL) a státní správu myslivosti (SSM)

Přejít do aplikace

SIL

Souhrnné informace o stavu lesa a myslivosti v ČR. Výsledky součtů údajů z databázi LHP/O s platností vždy k 31.12. příslušného roku, případně z dat myslivecké evidence ORP.

Přejít do aplikace

SIL

Souhrnné informace o stavu lesa a myslivosti v ČR. Výsledky součtů údajů z databázi LHP/O s platností vždy k 31.12. příslušného roku, případně z dat myslivecké evidence ORP.

Přejít do aplikace

Seznamy dat LHPO

Seznam LHP/O převzatých do DS IDC podle v daném roce.

Přejít do aplikace

Seznam LHP/O platných v daném roce k 31.12.

Přejít do aplikace

Seznamy dat LHPO

Seznam LHP/O převzatých do DS IDC podle v daném roce.

Přejít do aplikace

Seznam LHP/O platných v daném roce k 31.12.

Přejít do aplikace

Reprodukční materiál

Informační systém evidence reprodukčního materiálu lesních dřevin.

Přejít do aplikace

Reprodukční materiál

Informační systém evidence reprodukčního materiálu lesních dřevin.

Přejít do aplikace

Seznam katastrálních území

Seznam KÚ pro potřeby pořizovatelů LHP/O dle podkladů ČÚZK s platností k 30.6. daného roku, závazný je pro LHP/O od roku následujícího.

Přejít na seznam

Seznam katastrálních území

Seznam KÚ pro potřeby pořizovatelů LHP/O dle podkladů ČÚZK s platností k 30.6. daného roku, závazný je pro LHP/O od roku následujícího.

Přejít na seznam

Odborný lesní hospodář

Registr licencí odborných lesních hospodářů.

Přejít do aplikace

Odborný lesní hospodář

Registr licencí odborných lesních hospodářů.

Přejít do aplikace

Textové části dat LHPO

Seznam textových částí LHP z let 1943-1999 v analogové podobě.

Přejít do aplikace

Textové části dat LHPO

Seznam textových částí LHP z let 1943-1999 v analogové podobě.

Přejít do aplikace

CESNaP

Centrální evidence systému náležité péče podle § 3 zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh.

Přejít do aplikace

CESNaP

Centrální evidence systému náležité péče podle § 3 zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh.

Přejít do aplikace

RHS

Obsahuje rejstřík honebních společenstev (§ 28 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti). Další informace k aplikaci jsou zde.

RHS

Obsahuje rejstřík honebních společenstev (§ 28 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti). Další informace k aplikaci jsou zde.