Katalog mapových informací

Vzhledem k v minulosti ohlášenému ukončení podpory pluginu Silverlight, ze strany firmy Microsoft, ÚHÚL převedl většinu svých mapových prezentací na univerzální platformu HTML, která zajišťuje možnost zobrazení publikovaných výstupů v libovolných internetových prohlížečích a zároveň také operačních systémech.

Mapové aplikace ÚHÚL využívající funkcionalit pluginu Silverlight, jsou v současné době určeny pouze pro internetový prohlížeč Internet Explorer s nainstalovaným pluginem. Zároveň bychom rádi upozornili na skutečnost, že tyto mapové prezentace nebudou dále podporovány a aktualizovány.

HTML varianty mapových prezentací a aplikací, lze využívat ve všech nejčastěji používaných internetových prohlížečích, např. MS Egde, Chrome, Firefox, Safari apod.

V případě alternativních prohlížečů, které nejsou běžně rozšířené, nelze zaručit plnou funkcionalitu, případně správnou funkčnost. Zejména s ohledem na širokou variabilitu používaných verzí těchto prohlížečů a možnosti instalace rozličných doplňků, které mohou způsobit nestandardní chování aplikací.

Oblastní plány rozvoje lesů
Vrstvy, sloužící jako podklady pro lesnické rozhodování.

Přejít na mapu (HTML5)

Honitby ČR
Zobrazení hranic honiteb včetně typů držitele a uživatele, bez vazby na numerické údaje o hospodaření z myslivecké evidence. Upozornění na relevanci zobrazených dat naleznete zde.

Přejít na mapu (HTML5)

Informace o lese
Mapové kompozice z podkladů LHP(O). Klíč určující charakter smíšení, katalog strukturovaných porostních typů dle dřevin, pro vrstvu Druhová skladba, naleznete zde.

Přejít na mapu (HTML5)

Lesní hospodářské osnovy
Lesní hospodářské osnovy (kniha a mapa).

Přejít do aplikace (HTML5)

Stav a vývoj lesa pomocí DPZ
Výstupy DPZ vytvořené automatizovanou analýzou infračervených ortofot a digitálního povrchového modelu (nDSM). Popis výstupů naleznete zde.

Tematické výstupy DPZ (HTML5)
Trendy zdravotního stavu

Zdravotní stav lesů do 2017
Hodnocení zdravotního stavu lesů. (infračervený index lesa a mapy poškození, mortality, defoliace, ohrožení, dynamiky a trendu v jehličnatých porostech.

Přejít na mapu

Lesnické projekty
Zadané MZe a zpracované ÚHÚL

Přejít na mapu (HTML5)

Ostatní projekty
Lesnického významu

Přejít na mapu (HTML5)

Přehledové mapy
Mapové přehledy se zobrazením hranic PLO, krajů, pověřených obcí apod. ve formátu JPG.

Přejít na přehledové mapy

Potenciální ohrožení lesa
Mapové kompozice z podkladů LHP(O), DPZ a dalších zdrojů.

Přejít na mapu (HTML5)

 

Státní správa lesů
Aplikace pro potřeby orgánů státní správy lesů. Základem jsou v tomto případě data lesních hospodářských plánů a osnov, přístupné vždy pro místně příslušnou státní správu lesů.

Státní správa myslivosti
Aplikace slouží k prohlížení mysliveckých honebních i nehonebních pozemků, včetně provázání s výkazy Mysl01. V současné době se zobrazuje pouze aktuální rok.

Přejít do aplikace