Myslivecká evidence za ČR

Data myslivecké evidence obsahují informace o mysliveckém hospodaření na území ČR, která jsou evidována vždy za období od 1. 4. do 31. 3. následujícícho roku.

Myslivecká evidence zaznamenává základní údaje o honitbách, jako jsou výměry honiteb, způsob jejich obhospodařování, počty loveckých psů, početní stavy zařízení pro přikrmování zvěře nebo počty držitelů platných loveckých lístků vykonávajících v honitbách právo myslivosti. Dále jsou zde uvedeny klasifikace honiteb pro jednotlivé druhy zvěře či výsledky mysliveckého hospodaření se zvěří (plán lovu, lov, úhyn, odchyt, zazvěřování, jarní kmenové stavy zvěře), a to i v oborách. Myslivecká evidence obsahuje i údaje o výskytu ohrožených druhů zvěře (nebo živočichů) a také o usmrcování zavlečených druhů živočichů.

Tato sekce obsahuje souhrnná data myslivecké evidence za území ČR již od roku 1966. Jedná se o data bez honiteb obhospodařovaných Vojenskými lesy a statky ČR, s.p., a bez honiteb správ národních parků.

Soubor Velikost
Mysl101_2022 28.90 KB
Mysl101_2021 33.70 KB
Mysl101_2020 22.54 KB
Mysl101_2019 33.17 KB
Mysl101_2018 30.47 KB
Mysl101_2017 29.51 KB
Mysl101_2016 29.61 KB
Mysl101_2015 29.56 KB
Mysl101_2014 29.46 KB
Mysl101_2013 32.21 KB
Mysl101_2012 27.42 KB
Mysl101_2011 27.5 KB
Mysl101_2010 29.52 KB
Mysl101_2009 29.51 KB
Mysl101_2008 29.51 KB
Mysl101_2007 29.51 KB
Mysl101_2006 29.53 KB
Mysl101_2005 46.14 KB
Mysl101_2004 46.17 KB
Mysl101_2003 39.83 KB
Mysl101_2002 31.3 KB
Mysl101_2001 31.28 KB
Mysl101_2000 31.22 KB
Mysl101_1999 31.24 KB
Mysl101_1998 31.28 KB
Mysl101_1997 31.23 KB
Mysl101_1996 31.27 KB
Mysl101_1995 31.36 KB
Mysl101_1994 31.26 KB
Mysl101_1993 30.69 KB
Mysl101_1992 30.69 KB
Mysl101_1991 30.74 KB
Mysl101_1990 30.65 KB
Mysl101_1989 30.71 KB
Mysl101_1988 30.7 KB
Mysl101_1987 30.67 KB
Mysl101_1986 30.69 KB
Mysl101_1985 30.69 KB
Mysl101_1984 30.68 KB
Mysl101_1983 30.63 KB
Mysl101_1982 30.68 KB
Mysl101_1981 30.62 KB
Mysl101_1980 30.63 KB
Mysl101_1979 30.66 KB
Mysl101_1978 30.66 KB
Mysl101_1977 30.67 KB
Mysl101_1976 30.69 KB
Mysl101_1975 30.39 KB
Mysl101_1974 30.41 KB
Mysl101_1973 30.4 KB
Mysl101_1972 30.37 KB
Mysl101_1971 30.38 KB
Mysl101_1970 30.33 KB
Mysl101_1969 30.35 KB
Mysl101_1968 30.38 KB
Mysl101_1967 30.36 KB
Mysl101_1966 30.36 KB