Poškození mechanizací

Výsledky projektu Ministerstva zemědělství, které zajišťoval IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s. r. o. a ÚHÚL.

Jako škody mechanizací se hodnotí poškození kmene a kořenových náběhů způsobené při vyklizování dřeva mechanizačními prostředky nebo pohybem kmenů. Hodnotí se intenzita poškození a také jeho stáří. Za nové se považuje poškození, ke kterému došlo v průběhu roku předcházejícímu před rokem šetření. Veškerá poškození před touto dobou se hodnotí jako stará.

Zdoj: IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s. r. o.