Poškození okusem vrcholu

Výsledky projektu Ministerstva zemědělství, které zajišťoval IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s. r. o. a ÚHÚL.

Okusem vrcholu je míněno poškozování stromů v nejmladších porostech okusováním vegetačních výhonů. Odděleně se hodnotí poškození terminálního vrcholu a bočních výhonů. Při hodnocení okusu terminálního prýtu se zjišťuje, zda je vrchol poškozen. Podle doby vzniku se u okusu vrcholu rozlišuje okus nový a starý. Nový okus zahrnuje poškození, ke kterému došlo od ukončení růstu v roce předcházejícím měření. Dřívější poškození se hodnotí jako starý okus. Pokud se na stromku vyskytuje nové i staré poškození, hodnotí se okus jako opakovaný.

Poškození lesních dřevin okusem způsobuje především jelen evropský, sika japonský, daněk skvrnitý, srnec obecný a muflon.

Zdoj: IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s. r. o.