Přehledové mapy ČR

Garance poboček ÚHÚL za PLO v OPRL
hranice PLO, hranice krajů, sídla ORP

 

Působnost poboček ÚHÚL, organizační členění
hranice krajů, hranice ORP, sídla ORP

 

Garance poboček ÚHÚL za Národní inventarizaci lesů
hranice krajů, hranice okresů

 

Vymezení Hercynské a Karpatské oblasti ČR ve vztahu k pravidlům přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin
hranice PLO, hranice krajů, sídla ORP; vymezení Hercynské a Karpatské části dle vyhlášky
č. 456/2021 Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin,
o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů
a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa

 

Lesní vegetační stupně (LVS) v PLO
hranice PLO, LVS