Přehledové mapy ČR

Přehledová mapa ČR – hranice PLO, krajů a garance poboček ÚHÚL za PLO v OPRL

 

Přehledová mapa ČR – pověřené obce

 

Obce s rozšířenou působností ( ORP ) a lesní plochy

 

Přehledová mapa ČR – hranice krajů, LS a LZ

 

Přehledová mapa ČR – krajů a působnost ÚHÚL s ohledem na LHP/LHO

 

Přehledová mapa ČR – hranice krajů, okresů a garance poboček za Inventarizace lesů

 

Rámcová informační vrstva správních hranic ORP
( Stáhnout tuto mapu ve formátu TopoL – 4,8 MB ZIP )