Rejstřík honebních společenstev

Aplikace Rejstřík honebních společenstev umožňuje široké veřejnosti přístup k informacím o honebních společenstvech na území celé ČR, a to bez nutnosti navštívit úřad. Rozsah dostupných informací se řídí zvláštním právním předpisem (jednotlivá ustanovení § 28 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů).

Součástí aplikace Rejstřík honebních společenstev je manuál, který uživatelům usnadní vyhledávání informací o honebních společenstvech.

Za správnost informací o honebních společenstvech, které byly pracovníky orgánů státní správy myslivosti zadány do výše uvedené aplikace, jsou odpovědné příslušné orgány státní správy myslivosti. V případě zjištění nesouladu záznamu proto kontaktuje příslušného pracovníka orgánu státní správy myslivosti. Adresář pracovníků orgánů státní správy myslivosti je k dispozici zde.

Do aplikace Rejstřík honebních společenstev pokračujte zde.