Mapy LHO

Z důvodu generování nových map lesních hospodářských osnov (LHO) jsou v mapové aplikaci „Lesní hospodářské osnovy“ nedostupné porostní a obrysové mapy. Informace o opětovném zpřístupnění map bude zveřejněna v sekci Aktuality.