Ministerstvo zemědělství je spokojeno s realizací projektu ÚHÚL v Gruzii

Ve dnech 5. až 9. října 2023 se uskutečnila cesta české delegace do Gruzie, kde probíhá projekt ÚHÚL Implementace trvale udržitelného lesnictví pro chráněnou oblast Aragvi. Delegace byla složená z Patrika Mlynáře, vrchního ředitele MZe, Václava Lidického, ředitele odboru MZe a Jaroslava Kubišty, ředitele ÚHÚL.

Delegace se setkala s velvyslancem ČR v Tbilisi Petrem Kubernátem, s místními partnery projektu a s dalšími zástupci subjektů zapojených do projektu. Delegace navštívila Chráněnou krajinnou oblast Aragvi, kde je projekt realizován. Seznámila se s výsledky dosavadní činnosti terénních skupin a nově vybudovaným dřevoskladem pro účely výroby palivového dříví a dřevěného uhlí. Delegaci byl prezentován současný stav a výhled projektu včetně principů inventarizace lesů, která byla použita při sběru dat. Zástupci MZe vyjádřili spokojenost s prací, kterou zaměstnanci ÚHÚL v Gruzii odvádí.