Ministerstvo zemědělství schválilo dalších 9 nových OPRL

Na základě pověření Ministerstva zemědělství (MZe) probíhá aktualizace oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL). Tento proces začal v roce 2019, podle schváleného harmonogramu MZe, a jeho ukončení se předpokládá v roce 2025. Doposud MZe schválilo 18 nových OPRL, v roce 2022 proběhne schvalování dalších 9 PLO. Podrobnosti jsou dostupné zde.

Mapové kompozice OPRL jsou k dispozici na Geoportálu ÚHÚL.

V letošním roce byly aktualizovány následující přírodní lesní oblasti (PLO). Po kliknutí na odkaz v závorce lze otevřít jejich textové části:

V letošním roce aktualizované OPRL (výše specifikované PLO) mají dobu platnosti 20 let, a to od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2041.