Ministerstvo zemědělství zveřejnilo aktuální rozsah podpor v lesním hospodářství a myslivosti

Od 15. ledna 2024 jsou pro vlastníky lesů, podnikatele v lesním hospodářství a uživatele honiteb k dispozici finanční příspěvky a podpůrné programy na podporu lesního hospodaření a mysliveckou činnost. Jejich výčet a nejzazší termín podání žádostí naleznete zde. Na webové stránce Ministerstva zemědělství naleznete i modul podávání žádostí.