Ministerstvo zemědělství zveřejnilo výstupy ze semináře k 3. kolu příjmu žádostí Strategického plánu SZP na období 2023–2027

Výstupy jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva zemědělství zde.

Obsahují jak obecné podmínky pravidel pro žadatele a postupy administrace projektových intervencí tak podrobnosti j jednotlivým intervencím:

35.73 – Technologické investice v lesním hospodářství

36.73 – Investice do lesnické infrastruktury

40.73 – Vodohospodářská opatření v lesích

43.73 – Neproduktivní investice v lesích

44.73 – Přeměna porostů náhradních dřevin

37.73 – Technologie snižující emise GHG a NH3

45.73 – Investice do nezemědělských činností