V roce 2022 se podíl nahodilé těžby snížil

Nahodilé těžby v roce 2022 dosáhly hodnoty 19,8 mil. m³ , což je o 6,50 mil. m³ méně než v roce 2021. Nahodilá těžba představovala již pouze 79 %. Za poslední dva roky se podíl nahodilé těžby snížil o 16 %.

Celková těžba dřeva činila 25,11 mil. m³

Zdroj: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky 2022