CZ PRES 2009

První Předsednictví ČR v Radě EU, 1.1.-30.6.2009

Z pověření Ministerstva zemědělství byli vybraní pracovníci ÚHÚL pověřeni pracemi souvisejícími s předsednictvím ČR v Radě EU (PRES) v 1. pololetí roku 2009. Největší objem práce spadal na 7 expertů (ústředí, pobočka Stará Boleslav, Brno a Frýdek-Místek), kteří se podíleli na agendě spojené s výkonem PRES:

Pracovníci ÚHÚL (experti PRES) připravili během českého předsednictví ČR v Radě EU ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství dvě významná mezinárodní setkání v České republice:

  • Mezinárodní workshop o komunikaci v lesnictví „TAKING US OUT OF THE WOODS”, Chrudim, – 5. června 2009

Workshop byl uspořádán ve spolupráci s Pardubickým krajem a mezinárodním týmem specialistů na komunikaci v lesnictví Forest Communicators‘ Network (FCN).

Závěry z workshopu, kterého se aktivně zúčastnilo více jak 40 zástupců ze 13 států, Evropské komise, mezinárodních a národních organizací jako jsou IUFRO, FAO, MCPFE, CEPF, byly podkladem pro Jihlavskou deklaraci schválenou na Setkání představitelů státní správy lesů členských států EU v ČR (viz dále).

Sborník z workshopu

  • Setkání představitelů státní správy lesů členských států EU, Jihlava, 22.-26. června 2009

Setkání bylo zorganizováno ve spolupráci s krajem Vysočina. Setkání se zúčastnili představitelé 19 členských států EU a Evropské komise.

Jedním z výstupů tohoto setkání byla zástupci přijatá Jihlavská deklarace o komunikaci o lesích a lesnictví. Po setkání následovala tisková konference.

Jihlavská deklarace o komunikaci o lesích a lesnictví česky, anglicky

Deklarace formuluje několik doporučení, jak zlepšit komunikaci v oblasti lesnictví.

Sborník ze setkání

Tisková zpráva MZe

Díky českému předsednictví byla komunikace v oblasti lesnictví tématem jednání Stálého lesnického výboru (SFC) v Bruselu a vedla k ustanovení ad hoc pracovní skupiny SFC (za aktivní účasti ČR) pro komunikační strategii o lesích a lesnictví. Výsledkem práce této pracovní skupiny byla EU Forest Communication Strategy (2011)