Dne 9. listopadu 2023 uspořádal ÚHÚL odbornou konferenci k Nařízení o odlesňování.

Konference se konala na zámku Chlumec nad Cidlinou. V první části programu byla představena desetiletá činnost ÚHÚL jako pověřené osoby „Nařízení o dřevu“ (EUTR). Přes sto přítomných bylo seznámeno především s vybranými konkrétními kauzami a kontrolami, které demonstrovaly pestrost kontrolní činnosti.

Další část programu se věnovala v květnu 2023 přijatém Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2023/1115 (EUDR), které Nařízení o dřevu nahrazuje. Toto Nařízení EU proti odlesňování se kromě dřeva vztahuje i na další komodity, jako je sója, kaučuk, káva, kakao, skot a palma olejná. Od nelegálních těžeb se nařízení posunulo obecněji k odlesňování a degradaci lesů. ÚHÚL bude mít významnou roli i v aplikaci tohoto nového nařízení.

Tisková zpráva a fotografie z akce zde.