Lesní pedagogika

Na základě své Zřizovací listiny zajišťuje ÚHÚL osvětovou činnost. Jedním z nástrojů osvětové činnosti v lesnictví je i lesní pedagogika.

ÚHÚL je koordinátorem pracovní skupiny zabývající se lesní pedagogikou v ČR, kterou v roce 2007 ustavilo Ministerstvo zemědělství. A na mezinárodní úrovni zastupuje ČR v pracovní skupině lesní pedagogiky (FCN – Subgroup – Forest Pedagogics). Jedná se o pracovní skupinu Evropské hospodářské komise OSN (UNECE) a Organizace pro výživu a zemědělství (FAO). V současné době jsou členy této skupiny zástupci 17 zemí Evropy.

Lesní pedagogika přibližuje návštěvníkům lesa lesní ekosystém, trvale udržitelné lesní hospodářství, smysl hospodaření v lesích a užitky, které les člověku přináší. Jejím základním principem je vnímání přírody všemi smysly, které zprostředkovávají speciálně vyškolení lesníci (lesníci s pedagogickými znalostmi a zkušenostmi) přímo na svém každodenním pracovišti – v konkrétním lese.

Naší nejčastější cílovou skupinou jsou školní kolektivy od mateřských až po střední školy. Kromě akcí připravujeme i osvětové materiály – například pracovní listy nebo kalendáře pro pedagogy základních škol a on-line hry s lesnickou tématikou – například Lesníkův učeň a Doktor lesa. Hrát můžete zde.

Spolupracujeme s ostatními lesnickými subjekty na mezinárodní lesnické soutěži YPEF – Mladí lidé v evropských lesích, která je určena žákům a studentům všech základních a středních škol.

Více informací o lesní pedagogice včetně kontaktů na lesní pedagogy najdete na www.lesnipedagogika.cz  nebo na Facebooku na www.facebook.com/lesnipedagogika.

Kontakt: ovv@uhul.cz