Co je lesnická typologie?

Co je lesnická typologie

Lesnická typologie, jako základní disciplína hospodářské úpravy lesů, se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry pro vhodné lesnické hospodaření.

Více o lesnické typologii

Historie lesnické typologie

Potřeba diferencovat pěstování lesů podle přírodních podmínek vedla ke snahám tyto přírodní podmínky klasifikovat. Již v „Císařském patentu lesů a dříví“, který vydala r. 1754 Marie Terezie, se zdůrazňovalo, že při volbě dřevin při zalesňování je nutno přihlížet k vlastnostem lesní půdy.

Více o historii lesnické typologie