Poradenství v lesním hospodářství

ÚHÚL provádí v souladu se svou Zřizovací listinou a Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství, na nekomerčním základě, poskytuje poradenství:

 • vlastníkům lesů a jejich sdružením,
 • subjektům hospodařícím v lesích, odborným lesním hospodářům, stavovským lesnickým organizacím a široké lesnické veřejnosti,
 • orgánům státní správy lesů
 • akreditovaným poradcům(metodickou a informační podporu);
 • zejména v oblastech:
 • finančních podpor v lesnictví, zákonných požadavků na hospodaření v lesích
 • a v činnostech vymezených ÚHÚL Zřizovací listinou.

Poradenství provádí metodičtí pracovníci ÚHÚL:

 • prostřednictvím těchto webových stránek,
 • vydáváním publikací,
 • pořádáním vzdělávacích a informačních akcí,
 • konáním přednášek na akcích pořádaných zřizovatelem nebo partnery přímým, časově omezeným, individuálním poradenstvím,
 • výkonem specializovaného poradenství (v rámci specializací vymezených ÚHÚL Zřizovací listinou).

ÚHÚL nevyvíjí komerční aktivity, jako například tvorbu projektů pro žadatele o finanční podporu z fondů Evropské unie.