Lesnická infrastruktura – lesní cesty

PRV 4.3.2 Lesnická infrastruktura (dotace na lesní cesty 1L a 2L)

Informace SZIF

Informace MZe

Realizací projektu lesní cesty nesmí v rámci lesního majetku žadatele, tedy lesního hospodářského celku (LHC) nebo části zařizovacího obvodu (ZO), dojít k navýšení stávající hustoty lesních cest 1L a 2L nad její optimální hodnotu pro hodnocený majetek. V případě výstavby nové lesní cesty 1L nebo 2L a v případě rekonstrukce lesní svážnice (3L) nebo technologické linky (4L) na lesní cestu 1L nebo 2L proto žadatel předkládá odborné vyjádření ÚHÚL. V ostatních případech (rekonstrukce 1L, rekonstrukce 2L bez zvýšení třídy, rekonstrukce 2L na 1L) se odborné vyjádření ÚHÚL nepožaduje a nevydává.

Pro zrychlení procesu vyhotovení odborného vyjádření ÚHÚL je nutné doložit:

 • název a kód LHC / ZO,
 • mapový zákres se zřetelným vyznačením trasy posuzované cesty,
 • informace o projektu:
  • délku navrhované trasy,
  • podstatu projektu (výstavba, rekonstrukce),
  • plánovanou třídu lesní cesty,
  • navrhovaný povrch lesní cesty.

Pokud má žadatel pochybnost o správném zařazení lesních cest na svém lesním majetku, lze před vydáním odborného vyjádření ÚHÚL požádat o revizi zatřídění lesních cest do jednotlivých kategorií. Posuzuje se celý majetek a všechny lesní odvozní cesty na majetku.

Revizi lze provést jenom ve vhodných klimatických podmínkách, tj. v době bez sněhové pokrývky.

Pro získání vyjádření kontaktujte příslušnou pobočku ÚHÚL podle jednotlivých krajů.

KRAJ POBOČKA JMÉNO A PŘÍJMENÍ E-MAIL TELEFON
HL. M. PRAHA Stará Boleslav Ing. Jitka Hanušová Hanusova.Jitka@uhul.cz 321 021 434
STŘEDOČESKÝ
JIHOMORAVSKÝ Brno Tadeáš Tříletý Trilety.Tadeas@uhul.cz 540003122
VYSOČINA Ing. Patrik Wolf Wolf.Patrik@uhul.cz 540003148
JIHOČESKÝ České Budějovice Vladimír Bouše DiS. Bouse.Vladimir@uhul.cz 380 432 140
Bc. Skaláková Gabriela DiS. Skalakova.Gabriela@uhul.cz 380 414 113
MORAVSKOSLEZSKÝ Frýdek-Místek Müllerová Helena Ing. Mullerova.Helena@uhul.cz 552 363 277
KRÁLOVÉHRADECKÝ Hradec Králové Ondřej Fáborský DiS. Faborsky.Ondrej@uhul.cz 490 552 219
PARDUBICKÝ
LIBERECKÝ Jablonec n. N. Ing. Roman Bystrický Ph.D. Bystricky.Roman@uhul.cz 480 032 329
ÚSTECKÝ Ing. Zdeněk Zuzánek Zuzanek.Zdenek@uhul.cz 480 032 335
ZLÍNSKÝ Kroměříž Tomáš Zabloudil Zabloudil.Tomas@uhul.cz 570 593 351
OLOMOUCKÝ Olomouc Ing. Plhák Martin Plhak.Martin@uhul.cz 581 083 436
KARLOVARSKÝ Plzeň Ing. Martin Vokoun Vokoun.Martin@uhul.cz 371 152 437
PLZEŇSKÝ