Škody způsobené povodněmi

PRV 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi (dotace na obnovu infrastruktury poškozené povodněmi)

PRV 8.4.2 Odstraňovaní škod způsobených povodněmi – více informací zde

Informace SZIF
Informace MZe

V rámci operace se podporují pouze projekty řešící situace, kdy povodeň způsobila zničení alespoň 20 % příslušného lesního potenciálu (hodnotí se na vodních tocích a objektech na vodních tocích, na lesních cestách a na objektech lesních cest, na stržích a sesuvech). Rozsah zničení lesního potenciálu stanoví místním šetřením ÚHÚL.

Pro zrychlení procesu vyhotovení stanoviska ÚHÚL je nutné uvést / doložit:

  • název a kód LHC
  • stručný popis rozsahu povodňových škod na lesním majetku
  • formulář „Podklady pro posouzení povodňové škody na lesním majetku
  • mapový zákres se zřetelným vyznačením poškozené části toku, cesty nebo plochy
  • Potvrzení vodoprávního úřadu o výskytu povodně s časovou identifikací této povodně
  • fotodokumentaci poškozené části toku, cesty nebo plochy

Místní šetření lze provést jenom ve vhodných klimatických podmínkách, tj. v době bez sněhové pokrývky.

Pro získání vyjádření kontaktuje příslušnou pobočku ÚHÚL podle jednotlivých krajů.

KRAJ POBOČKA JMÉNO A PŘÍJMENÍ E-MAIL TELEFON
HL. M. PRAHA Stará Boleslav Ing. Jitka Hanušová Hanusova.Jitka@uhul.cz 321 021 434
STŘEDOČESKÝ
JIHOMORAVSKÝ Brno Ing. Viktor Novotný Novotny.Viktor@uhul.cz 540 003 132
VYSOČINA
JIHOČESKÝ České Budějovice Vladimír Bouše DiS. Bouse.Vladimir@uhul.cz 380 432 140
Bc. Skaláková Gabriela DiS. Skalakova.Gabriela@uhul.cz 380 414 113
MORAVSKOSLEZSKÝ Frýdek-Místek Müllerová Helena Ing. Mullerova.Helena@uhul.cz 552 363 277
KRÁLOVÉHRADECKÝ Hradec Králové Ondřej Fáborský DiS. Faborsky.Ondrej@uhul.cz 490 552 219
PARDUBICKÝ
LIBERECKÝ Jablonec n. N. Ing. Roman Bystrický Ph.D. Bystricky.Roman@uhul.cz 480 032 329
ÚSTECKÝ Ing. Zdeněk Zuzánek Zuzanek.Zdenek@uhul.cz 480 032 335
ZLÍNSKÝ Kroměříž Tomáš Zabloudil Zabloudil.Tomas@uhul.cz 570 593 351
OLOMOUCKÝ Olomouc Ing. Plhák Martin Plhak.Martin@uhul.cz 581 083 436
KARLOVARSKÝ Plzeň Ing. Martin Vokoun Vokoun.Martin@uhul.cz 371 152 437
PLZEŇSKÝ