Poradenství v lesním hospodářství – Rádce vlastníka lesa a metodická doporučení

Veškerou legislativu obsaženou v těchto publikacích naleznete zde.

Publikace
Publikace „Rádci“ jsou určeny vlastníkům lesa do výměry 50 ha, kteří nemají vypracovaný lesní hospodářský plán a vlastníkům zemědělské půdy, kteří zvažují její zalesnění. Publikace si můžete zde stáhnout v elektronické podobě nebo o jejich tištěnou podobu požádat naše poradce.

Radce I Rádce vlastníka lesa do výměry 50 ha I. Základní pravidla vlastnictví lesa, Práva a povinnosti návštěvníků a uživatelů Vašeho lesa, Vaši hlavní pomocníci, Hospodaření v lese, Založení lesního porostu na zemědělské půdě, Možnosti čerpání příspěvků, dotací a finanční pomoci, Lesní stanoviště a stabilita lesa
Radce II Rádce vlastníka lesa do výměry 50 ha II. Myslivost ve vztahu k vlastníkovi lesa, Ochrana přírody a krajiny ve vztahu k vlastníkovi lesa, Možnosti čerpání příspěvků, dotací a finanční pomoci pro oblast ochrany přírody a krajiny
Radce III Rádce vlastníka lesa do výměry 50 ha III. Standard sadebního materiálu lesních dřevin, Zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Radce IV Rádce vlastníka lesa do výměry 50 ha IV. Uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, Povinnosti hospodářských subjektů, Systém náležité péče, Evidence vztahující se k uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

Metodická doporučení pro žadatele o dotaci z Programu rozvoje venkova v období 2014-2020

Metodiky

Informační materiály (nejen) pro privátní poradce v lesnictví a vlastníky lesa.

Evropské normy ovlivňující hospodaření v lesích

Opatření směřující k posílení ekonomické životaschopnosti lesních majetků

Ostatní metodické materiály