Přírodní lesní oblast č. 10 Středočeská pahorkatina

 Platnost OPRL1 2001-2020
 OPRL1 schváleno MZe ČR dne:9.7.2001 č.j.: 27069/2001-5040
 Katastrální výměra 660146 ha
 Lesnatost 29,7%
 Zpracovatel ÚHÚL, pobočka Stará Boleslav

TEXTOVÁ ČÁST OPRL1 KE STAŽENÍ