Přírodní lesní oblast č. 13 Šumava

 Platnost OPRL1 2001-2020
 OPRL1 schváleno MZe ČR dne:9.7.2001 č.j.: 27060/2001-5040
 Katastrální výměra 211302 ha
 Lesnatost 66,4 %
 Zpracovatel ÚHÚL, pobočka Plzeň

TEXTOVÁ ČÁST OPRL1 KE STAŽENÍ