Přírodní lesní oblast č. 14 – Novohradské hory

Zásadní změnou za uplynulých dvacet let v Novohradských horách bylo vyhlášení Ptačí oblasti dle soustavy Natura 2000. Tento nový typ velkoplošného chráněného území se nachází na dvou třetinách plochy lesa v přírodní lesní oblasti. V roce 2007 byly Novohradské hory výrazně poškozeny orkánem Kyrill. Novohradské hory patří v porovnání s ostatními PLO mezi oblast s třetí nejvyšší lesnatostí. Podíl lesů, které jsou součástí Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV), je v této PLO dokonce nejvyšší ze všech oblastí. Novohradské hory patří rovněž mezi PLO s vysokým produkčním potenciálem.

PLATNÉ DOKUMENTY OPRL

Oznámení o schválení OPRL pro PLO č. 14 Novohradské hory ke stažení zde

Všeobecné údaje ke stažení zde

Analýza stavu a vývoje ke stažení zde

Syntéza a návrhy ke stažení zde

Obsahuje podkapitolu rámcové směrnice hospodaření (RSH)

OPRL-PLO-14 Novohradské hory – ZIP ke stažení zde

 PLATNOST  2021–2040
 SCHVÁLENO MZe ČR  dne: 17. 8. 2020, č.j. 42475/2020-MZE-16211
 ZPRACOVATEL  ÚHÚL, pobočka České Budějovice
 ZÁKLADNÍ ŠETŘENÍ  11. 6. 2019 v Brandýse nad Labem
 ZÁVĚREČNÉ ŠETŘENÍ  30. 6. 2020 v Brandýse nad Labem
 CELKOVÁ PLOCHA PLO  14 455 ha
 LESNATOST  81,7 %

Minulé dokumenty OPRL

Textová část OPRL1