Přírodní lesní oblast č. 17 Polabí

17 Polabi

 Platnost OPRL1  2001-2020
 OPRL1 schváleno MZe ČR  dne:7.7.2001 č.j.: 27066/2001-5040
 Katastrální výměra  713145 ha
 Lesnatost  14 %
 Zpracovatel  ÚHÚL, pobočka Hradec Králové

Umístění vybrané oblasti