Přírodní lesní oblast č. 18 – Severočeská pískovcová plošina a Český ráj

18 Severoceska piskovcova plosina
Přírodní lesní oblast 18 – Severočeská pískovcová plošina a Český ráj je 11. největší PLO v ČR, lesnatost je nadprůměrná (39,5 %). Plochý povrch je zčásti tvořen strukturními plošinami, zčásti zarovnanými povrchy. Okraje jsou tektonicky zvednuty a je na nich vytvořena soustava kuest. V méně odolných horninách (jílovcích a slínovcích) jsou kotliny, v odolných kvádrových pískovcích vznikla místy skalní města. Do plochého povrchu jsou zařezána údolí vodních toků. Nad pískovcový povrch vystupují jednotlivě třetihorní vulkanické tvary (Ralsko, Bezděz, Trosky). Převažující dřevinou je borovice lesní (53,8 %), jejíž zastoupení se jen pomalu snižuje.Severočeská pískovcová plošina a Český ráj je ovlivněna několika sídelními jednotkami – na západě Nový Bor, Česká Lípa, Mělník, na východě Mladá Boleslav, Jičín, Turnov, které leží na okraji PLO 18. Významná část území PLO spadá do CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, Český ráj, Lužické hory, České středohoří. Hlavním předmětem ochrany jsou pískovcové útvary a na ně vázaný biotop.

 Platnost OPRL1  2001-2020
 OPRL1 schváleno MZe ČR  dne:23.5.2001 č.j.: 20668/2001-5040
 Katastrální výměra  218763 ha
 Lesnatost  39 %
 Zpracovatel  ÚHÚL, pobočka Jablonec nad Nisou


Dokumenty pro základní šetření OPRL2, 4. 4. 2023
1 – Souhrnná zpráva k základnímu šetření
2 – Podklad pro stanovení ZHD
3 – Závazné stanovisko MŽP k zavádění nepůvodních druhů lesních dřevin
4 – Zápis ze základního šetření
5 – Prezenční listina