Přírodní lesní oblast č. 19 Lužická pískovcová vrchovina

19 Luzicka piskovcova vrchovina

 Platnost OPRL1  2001-2020
 OPRL1 schváleno MZe ČR  dne:15.11.2000 č.j.: 2223/2000-5040
 Katastrální výměra  50707 ha
 Lesnatost  74 %
 Zpracovatel  ÚHÚL, pobočka Jablonec nad Nisou

Umístění vybrané oblasti