Přírodní lesní oblast č. 20 Lužická pahorkatina

PLO20 web

 Platnost OPRL1  2000-2019
 OPRL1 schváleno MZe ČR  dne:29.6.2000 č.j.: 1281/2000-5040
 Katastrální výměra  63952 ha
 Lesnatost  28 %
 Zpracovatel  ÚHÚL, pobočka Jablonec nad Nisou

Umístění vybrané oblasti

Dokumenty pro základní šetření OPRL2, 04.05.2021