Přírodní lesní oblast č. 24 Sudetské mezihoří

PLO 24 Sudetske mezihori

 Platnost OPRL1  2000-2019
 OPRL1 schváleno MZe ČR  dne:7.12.2000 č.j.: 2427/2000-5040
 Katastrální výměra  58033 ha
 Lesnatost  35,7 %
 Zpracovatel  ÚHÚL, pobočka Hradec Králové

Umístění vybrané oblasti