Přírodní lesní oblast č. 27 Hrubý Jeseník

PLO 27

 Platnost OPRL1  2001-2020
 OPRL1 schváleno MZe ČR  dne:23.5.2001 č.j.: 26674/2001-5040
 Katastrální výměra  68808 ha
 Lesnatost  82,3 %
 Zpracovatel  ÚHÚL, pobočka Olomouc

Umístění vybrané oblasti