Přírodní lesní oblast č. 28 – Předhoří Hrubého Jeseníku

PLO 28

Zásadní změnou za uplynulých dvacet let v Předhoří Hrubého Jeseníku bylo vyhlášení Ptačích oblastí a Evropsky významných lokalit (EVL) dle soustavy Natura 2000. Tento nový typ velkoplošného chráněného území se nachází téměř na jedné pětině plochy lesa v přírodní lesní oblasti. Od roku 2015 se začala rozvíjet v Předhoří Hrubého Jeseníku kůrovcová kalamita, která trvá doposud. Důsledkem kůrovcové kalamity jsou velmi vysoké nahodilé těžby. Zastoupení listnatých dřevin vzrostlo v období 2000-2015 z 20 % na cca 28 %. Téměř čtvrtina lesů je součástí Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Jeseníky a CHOPAV Žamberk-Králíky. Předhoří Hrubého Jeseníku patří rovněž mezi PLO s vysokým rekreačním potenciálem, zejména pro rozvoj cykloturistiky.

PLATNÉ DOKUMENTY OPRL
Oznámení MZE o schválení OPRL pro PLO č. 28 Předhoří Hrubého Jeseníku

Všeobecné údaje – ke stažení zde

Analýza stavu a vývoje – ke stažení zde

Syntéza a návrhy – ke stažení zde
Obsahuje podkapitolu rámcové směrnice hospodaření (RSH)

 PLATNOST  2022 – 2041
 SCHVÁLENO MZe ČR  dne 21. 12. 2021 č.j.:  MZE – 71675/2021-16211
 ZPRACOVATEL  ÚHÚL, pobočka Olomouc
 ZÁKLADNÍ ŠETŘENÍ  3. 11. 2020 v Brandýse nad Labem
 ZÁVĚREČNÉ ŠETŘENÍ  14. 12. 2021 v Olomouci
 CELKOVÁ PLOCHA PLO  168 184 ha
 LESNATOST  53%

Minulé dokumenty OPRL
Textová část OPRL1