Přírodní lesní oblast č. 29 Nízký Jeseník

Typické foto oblasti

 Platnost OPRL1  2000-2019
 OPRL1 schváleno MZe ČR  dne:15.5.2001 č.j.: 20673/2001-5040
 Katastrální výměra  271472 ha
 Lesnatost  35,6 %
 Zpracovatel  ÚHÚL, pobočka Frýdek-Místek

Umístění vybrané oblasti