Přírodní lesní oblast č. 36 Středomoravské Karpaty

PLO 36

 Platnost OPRL1  2001-2020
 OPRL1 schváleno MZe ČR  dne:23.5.2001 č.j.: 20669/2001-5040
 Katastrální výměra  124909 ha
 Lesnatost  30,8 %
 Zpracovatel  ÚHÚL, pobočka Kroměříž

Umístění vybrané oblasti