Přírodní lesní oblast č. 4 Doupovské hory

 Platnost OPRL1 2001-2020
 OPRL1 schváleno MZe ČR dne:20.4.2001 č.j.: 16422/2001-5040
 Katastrální výměra 69711 ha
 Lesnatost 25,9 %
 Zpracovatel ÚHÚL, pobočka Plzeň

TEXTOVÁ ČÁST OPRL1 KE STAŽENÍ