Přírodní lesní oblast č. 40 – Moravskoslezské Beskydy

PLO 40

Moravskoslezské Beskydy jsou lesní oblastí s největším produkčním potenciálem v ČR. Objemová produkce dříví zde byla v minulosti založena přeměnou dřevinné skladby na nepůvodní smrkové porosty s vysokým celkovým přírůstem. Navržená hospodářská doporučení řeší například tzv. nespecifické chřadnutí smrku, které od roku 2002 ohrožuje pěstování smrku především ve východní části oblasti.

PLATNÉ DOKUMENTY OPRL
Oznámení o schválení OPRL pro PLO č. 40 Moravskoslezské Beskydy ke stažení zde

Všeobecné údaje ke stažení zde

Analýza stavu a vývoje ke stažení zde

Syntéza a návrhy ke stažení zde
Obsahuje podkapitolu rámcové směrnice hospodaření (RSH)

 PLATNOST  2021–2040
 SCHVÁLENO MZe ČR  dne: 19. 8. 2020, čj.: 9218/2020-MZE-16211
 ZPRACOVATEL  ÚHÚL, pobočka Frýdek-Místek
 ZÁKLADNÍ ŠETŘENÍ  5. 2. 2019 v Brandýse nad Labem
 ZÁVĚREČNÉ ŠETŘENÍ  3. 3. 2020 ve Frýdku-Místku
 CELKOVÁ PLOCHA PLO  82 470 ha
 LESNATOST  78,0 %

Minulé dokumenty OPRL