Přírodní lesní oblast č. 5 České středohoří

 Platnost OPRL1 2001-2020
 OPRL1 schváleno MZe ČR dne:20.4.2001 č.j.: 16452/2001-5040
 Katastrální výměra 130549 ha
 Lesnatost 26,5 %
 Zpracovatel ÚHÚL, pobočka Jablonec nad Nisou

TEXTOVÁ ČÁST OPRL1 KE STAŽENÍ