Přírodní lesní oblast č. 6 Západočeská pahorkatina

 Platnost OPRL1 2000-2019
 OPRL1 schváleno MZe ČR dne:19.9.2000 č.j.: 1740/2000-5040
 Katastrální výměra 398616 ha
 Lesnatost 30,4 %
 Zpracovatel ÚHÚL, pobočka Plzeň

TEXTOVÁ ČÁST OPRL1 KE STAŽENÍ