Přírodní lesní oblast č. 7 Brdská vrchovina

Dokumenty pro závěrečné šetření OPRL, 20. září 2022

Všeobecné údaje – ke stažení zde

Analýza stavu a vývoje – ke stažení zde

Syntéza a návrhy – ke stažení zde

Obsahuje podkapitolu rámcové směrnice hospodaření (RSH)

 Platnost OPRL1 2001-2020
 OPRL1 schváleno MZe ČR dne:23.5.2001 č.j.: 20666/2001-5040
 Katastrální výměra 98287 ha
 Lesnatost 65,8%
 Zpracovatel ÚHÚL, pobočka Stará Boleslav

TEXTOVÁ ČÁST OPRL1 KE STAŽENÍ